Skip to main content
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ ΓΕΜΗ 158770901000)

Ο Διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Ψηφιακής Υγείας Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο  «HDHC Ι.Κ.Ε.», με έδρα την Αθήνα καλεί, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τους εταίρους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων στις 24 Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και Ώρα 14:00 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα 106 78. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με υβριδική μορφή, δια ζώσης και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο και με την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του νόμου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:

  • ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 30.03.2021 έως 31.12.2021, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων
  • ΘΕΜΑ 2o: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 30.03.2021-31.12.2021
  • ΘΕΜΑ 3ο: Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000,00) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο - Παραίτηση των παλαιών εταίρων από το δικαίωμα προτίμησης.
  • ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση καταστατικού και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού σύμφωνα με την ως άνω αύξηση.
  • ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός διαχειριστή (άρθρου 8 του Καταστατικού της εταιρείας).
  • ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός ρόλων και ομάδες εργασίας 
  • Άλλα θέματα

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι εταίροι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο κατόπιν εγράφης δήλωσης τους σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν πρακτικό του Διοικητικού συμβουλίου τους ή του Διαχειριστικού Οργάνου τους με το οποίο θα εξουσιοδοτούν τον εκπρόσωπό τους στην ΓΣ. Η πρόσκληση θα αποσταλεί με επιμέλεια του διαχειριστή προσωπικά σε όλους τους εταίρους σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 70 του ν. 4072/2012.

Αθήνα 08/06/2022

Ο Διαχειριστής της HDHC IKE

Δημήτριος Κατεχάκης

 

x

User login